TVORIVÝ MATERIÁL PRE ŠIKOVNÉ RUKY

Pravidlá obchodu

Objednávka:

Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

Žiadame, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atp. V prípade odmietnutia autorizácie objednávky kupujúcim, predajca považuje objednávku za neplatnú.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

Produkty ponúkané v našom katalógu si môžete objednať:

  • vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu
  • telefonicky
  • e-mailom

Vašu objednávku môžete zrušiť:

  • e-mailom na tvorenie@tvorenie.eu
  • telefonicky na čísle +420722128300

 

PLATBA  ZA TOVAR

Môže byť uskutočnená:

·         dobierkou – zaplatíte pri preberaní zásielky

·         prevodom – údaje na prevod zašleme na Váš e-mail spoločne s rekapituláciou objednávky

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar Vám zašleme spolu poštou na vami zvolenú dodaciu adresu.

Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia môžete upresniť:

Predávajúci sa zaväzuje:

·         dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, v prípade, že niektorá položka objednávky nebude už skladom a nebude v možnostiach predajca ju v krátkej dobe naskladniť, bude jej cena odpočítaná z ceny objednávky, prípadne budú k objednávke priložená zodpovedajúce suma,

·         na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene,

·         vystaviť a odoslať faktúru ako daňový doklad,

·         tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky,

·         tovar odosielame do 5  pracovných dní, najdlhšie však do 2 týždňov od potvrdenia objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

·         prevziať objednaný tovar,

·         zaplatiť za dodaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

·         za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou,

·         za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. zásielkovou službou,

·         za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

REKLAMÁCIE

Reklamáciu môže nakupujúci podať

·         poštou, spolu s reklamovaným tovarom, prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare a kópiu faktúry,

·         telefonicky na čísle +420722128300

·         e-mailom na tvorenie@tvorenie.eu

·         pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar

·         do 14 dní môžete tovar vrátiť bez udania dôvodu. Porsím, kontaktujte nás dopředu.

 

ZÁRUKA 

·         na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja,

·         predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia,

·         predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou,  

·         záruka sa nevzťahuje na prirodzené vlastnosti materiálu - černenie striebra, oderuvzdonosť a pod.

·         záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením,

·         záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

Možnosti platby
 
Dodacie podmienky
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 tvorenie.eu | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart